01

jun 2021

UPDATE CORONAVIRUS EN DE VVE PER 01-06-2021

Op dit moment worden de maatregelen in verband met corona steeds verder losgelaten. Er zijn echter nog geen harde data gesteld voor bijvoorbeeld weer fysiek mogen vergaderen in (grote) groepen en het einde van het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.
Om die reden kunnen wij nu nog geen concrete toezegging doen over het inplannen van fysieke vergaderingen. Als VvE’s er nu voor kiezen om een fysieke vergadering in te plannen voor de maanden juni, juli of later, dan verlenen wij uiteraard medewerking. Wel zullen wij dan melden dat er alleen iemand van Pilaster aanwezig zal zijn als dit op basis van de dan geldende regelgeving is toegestaan. Uiteraard dienen alle op dat moment nog van toepassing zijnde maatregelen wel strikt te (kunnen) worden toegepast, dus een geschikte ruimte, anderhalve meter afstand, mondkapjes etc.. Diverse collega’s zijn nog niet gevaccineerd, dit is ook een beperking voor het bijwonen van fysieke vergaderingen. Mochten versoepelingen worden ingetrokken, dan zal de geplande vergadering alsnog in een digitale vergadering wordt omgezet. Gelukkig hebben wij inmiddels erg veel ervaring opgedaan met het digitaal vergaderen en merken wij dat verreweg de meeste vergaderingen zich hiervoor uitstekend lenen. We hopen echter die kleine groep VvE’s die toch echt fysiek wil vergaderen ook weer snel van dienst te kunnen zijn.

 

Daarnaast zijn onderstaande maatregelen bij Pilaster van kracht:

  • Fysieke vergaderingen op ons kantoor worden zoveel als mogelijk vermeden. Wij kunnen maximaal 4 personen gelijktijdig ontvangen.
  • Ons kantoor is voor leveranciers altijd open gebleven. U als klant bent welkom indien dat echt noodzakelijk is, echter alleen op afspraak en alleen als er geen gezondheidsklachten zijn. Wel vragen wij u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren, mondkapje te dragen en afstand te houden.
  • Wij bieden al onze collega’s de mogelijkheid om thuis te werken. Op kantoor is wel altijd een basisbezetting aanwezig en de thuiswerkende collega’s zijn uiteraard wel beschikbaar. Wel kan dit enige invloed hebben op de bereikbaarheid of de kwaliteit van de telefoonverbinding. Wij verzoeken u reparatieverzoeken daarom zoveel mogelijk via www.pilaster.nl door te geven en alleen bij spoed telefonisch contact met ons op te nemen.