17

jun 2020

UPDATE CORONAVIRUS EN DE VVE PER 17-06-2020

In de eerst zes maanden van het kalenderjaar worden veruit de meeste algemene ledenvergaderingen belegd voor onze VvE’s. Veel vergaderingen zijn in de avonduren en op vergaderlocaties buiten ons kantoor. Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus was dit niet meer mogelijk. Desondanks is het ons gelukt om met alternatieve wijze van vergaderen ruim 75% van onze reguliere ledenvergaderingen door te laten gaan.

Voor VvE’s is er een noodwet van kracht die onder andere regelt dat er digitaal vergaderd mag worden. De VvE’s die nu nog niet hebben vergaderd hebben een sterke voorkeur om toch fysiek te kunnen vergaderen. Bijvoorbeeld vanwege de gemiddelde leeftijd van de leden of complexe agendapunten over groot onderhoud of huishoudelijke reglementen. Ook zijn er een aantal omvangrijke VvE’s waarbij de alternatieve wijze van vergaderen geen oplossing is.

Weerbarstige praktijk

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om ook met grotere groepen fysiek te vergaderen. In theorie is dat een oplossing, de praktijk is echter weerbarstiger aangezien er maar weinig locaties geschikt zijn voor grotere groepen met in achtneming van de 1,5 meter afstand-regel.

Welke maatregelen zijn er bij Pilaster van kracht per 1 juli?

  • Vanaf 1 juli zijn er weer fysieke vergaderingen mogelijk met maximaal 6 personen bij ons op kantoor.
  • Ledenvergadering zijn mogelijk tot maximaal 30 personen, mits er een geschikte vergaderlocatie beschikbaar is.
  • Ons kantoor is voor leveranciers altijd open gebleven en is vanaf heden ook weer voor klanten open. Wel vragen wij u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren en afstand te houden.
  • Ook huisbezoeken zijn weer mogelijk als de klant dit wenst. Dit alles binnen de RIVM richtlijnen.

Ondanks dat er weer veel mogelijk is, hebben wij echter wel de sterkte voorkeur om nog steeds zoveel als mogelijk afspraken digitaal of telefonisch te laten plaatsvinden. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze VvE-leden en die van de Pilaster collega’s. Wij vragen om uw begrip in deze situatie.

Bereikbaarheid Pilaster

Wij bieden al onze collega’s de mogelijkheid om thuis te werken. Op kantoor is wel altijd een basis bezetting aanwezig. Dit kan enige invloed hebben op de bereikbaarheid of de kwaliteit van de telefoonverbinding. Wij verzoeken u daarom zoveel als mogelijk per e-mail of via de webportal contact met ons op te nemen en alleen als het niet anders kan of echte spoed vereist is, dan telefonisch.